Skip to main content

Văn bản trung ương

STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File văn bản
1 58/QĐ-UBQGCĐS Quyết định về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 12-04-2024 Tải về
2 516/QĐ-BTTTT Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai "Năm triển đổi số Quốc gia" của Bộ Thông tin và Truyền thông 31-03-2023 Tải về
3 1354/QĐ-BTTTT Quyết định Ban hành Bộ chỉ tiêu, công cụ đo lường kinh tế số 07-07-2022 Tải về
4 1140/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về sàn thương mại điện tử 23-06-2022 Tải về
5 1726/QĐ-BTTTT Quyết định phê duyệt đề án "Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia" 12-10-2020 Tải về
6 749/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 03-06-2020 Tải về