Skip to main content

Báo cáo

STT Tên báo cáo Ngày báo cáo File báo cáo
1 BÁO CÁO Kết quả hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 25-04-2024 Tải về
2 BÁO CÁO Kết quả thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc và thị xã Tịnh Biên 19-04-2024 Tải về
3 BÁO CÁO Kết quả chuyển đổi số năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 21-11-2023 Tải về
4 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 15/05/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thí điểm thực hiện chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc 25-10-2023 Tải về
5 Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp Quý III năm 2023 19-10-2023 Tải về
6 BÁO CÁO Kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp quý III năm 2023 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số 19-10-2023 Tải về
7 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang 09-10-2023 Tải về
8 BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số Quý III năm 2023 của cơ quan Thanh tra tỉnh 09-10-2023 Tải về
9 BÁO CÁO Tình hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 09 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Châu Phú 09-10-2023 Tải về
10 BÁO CÁO Tình hình triển khai chuyển đổi của Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 09-10-2023 Tải về