Skip to main content

Hội nghị Sơ kết công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân quý 1 năm 2024

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10/4, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân quý 1 năm 2024. Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thời gian qua, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ, Cục Hồ sơ nghiệp vụ và Ban Giám đốc Công an tỉnh về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân; kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh và giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác hồ sơ nghiệp vụ. Tham mưu ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, tập huấn 02 phần mềm nghiệp vụ cơ bản Cảnh sát và điều tra hình sự cho Công an các đơn vị, địa phương. Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ được Công an đơn vị, địa phương quan tâm, chú trọng, bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực, trưng dụng cán bộ, tỷ lệ số hóa tăng nhanh. Thủ trưởng Công an một số đơn vị, địa phương đã chỉ đạo rất quyết liệt việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế góp phần đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ đi vào nề nếp, chuyển biến tích cực.

Tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của công tác hồ sơ nghiệp vụ trong thời gian qua đồng thời đưa ra những giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai các quy định của Bộ, các văn bản hướng dẫn của Cục trong công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân; đồng thời có các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định của Bộ, hướng dẫn của Cục Hồ sơ nghiệp vụ và của Công an tỉnh về công tác hồ sơ nghiệp vụ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị nghiệp vụ và đơn vị hồ sơ nghiệp vụ trong thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ tại Công an các đơn vị, địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi quy trình công tác hồ sơ nghiệp vụ trên môi trường điện tử; nâng cao chất lượng thông tin hồ sơ nghiệp vụ, thực hiện công tác tra cứu, đăng ký, quản lý, sử dụng hồ sơ trên hệ thống các phần mềm; chất lượng hồ sơ nghiệp vụ phải đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ”, đúng quy trình, đúng thực chất, bảo mật và an toàn hệ thống…./.

Mai Phương