Skip to main content

An Giang tuyên truyền, hướng dẫn và niêm yết công khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 28/11/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn và niêm yết công khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông về “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị và lợi ích của hệ thống phần mềm dịch vụ công 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông, gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP tại địa phương; Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ cần thực hiện 01 lần. Đồng thời, giúp cơ quan Nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế như: Giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC…

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực thời gian, chi phí của người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tính chất, đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương và từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư; tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền; Công tác tuyên truyền, hướng dẫn phải thiết thực, hiệu quả, chuyển dần từ làm thay sang hướng dẫn để người dân tự thực hiện; giúp người dân thực hiện TTHC nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện TTHC mọi lúc, mọi nơi; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó tập trung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; công khai TTHC theo hình thức điện tử; tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng; thông qua việc lồng ghép giới thiệu tại các cơ sở giáo dục; thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,…) và dịch vụ tin nhắn SMS; tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Cụ thể tuyên truyền quy trình thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi; đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP tại địa phương; các tiện ích khi công dân tham gia thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông; những các làm hay, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, quán triệt, yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên, đặc biệt là các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP các cấp thành lập các Tổ tuyên truyền, hướng dẫn vận động người thân, gia đình và các tầng lớp Nhân dân nơi cư trú nhận thức đầy đủ về giá trị, lợi ích của dịch vụ công trực tuyến nói chung cũng như 02 nhóm TTHC liên thông. Đăng ký sử dụng tài khoản dịch vụ công, ứng dụng định danh điện tử VNeID để đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia thực hiện các TTHC trên đảm bảo chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo 100% Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã niêm yết công khai các thủ tục hành chính về 02 nhóm TTHCliên thông; bố trí máy tính, đường truyền internet, cử cán bộ trực tuyến tuyên truyền, hướng dẫn để công dân thực hiện.

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải clip, phóng sự do Văn phòng UBND tỉnh cung cấp để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên Trang/Cổng thông tin điện tử, các kênh mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương: Zalo OA, Youtube, Facebook,…./.

Nguồn: Kế hoạch số 1129/KH-UBND, ngày 28/11/2023

GP