Skip to main content

An Giang: Tập huấn “Nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng”

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh và tiêu dùng lành mạnh, ngày 17/4, Sở Công Thương An Giang phối hợp UBND thành phố Long Xuyên; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang và Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng”.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn 

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang Võ Thị Liên triển khai nội dung lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có trên 100 đại biểu đại diện các sở, ngành cấp tỉnh; phòng chuyên môn cấp huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tại đây, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang Võ Thị Liên đã phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Đồng thời, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh An Giang phổ biến một số kiến thức, kỹ năng trong việc sử dụng các dịch vụ tài chính của ngân hàng để phòng tránh các nguy cơ bị mất tiền trong tài khoản cũng như tránh bị nợ xấu, phải chịu lãi suất, phí phạt khi trả nợ không đúng hạn. Ngoài ra, các đại biểu tham dự tập huấn đã trao đổi thảo luận một số nội dung có liên quan khác…

Qua lớp tập huấn, nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao các kiến thức, kĩ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong sử dụng các dịch vụ ngân hàng nói chung và dịch vụ thẻ tín dụng nói riêng. Qua đó, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào các loại hình dịch vụ tài chính của ngân hàng, góp phần phát triển lành mạnh, bền vững thị trường tài chính của tỉnh An Giang./.

PH-TC