Skip to main content

An Giang tăng cường giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh An Giang cơ bản thực hiện tốt việc chi trả các chế độ an sinh xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cụ thể tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng là 72,5%; trợ cấp BHXH một lần là 99,6% và trợ cấp thất nghiệp (TCTN) là 99,8%.

Năm 2024, BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cho BHXH tỉnh vận động khuyến khích người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị với tỷ lệ chi lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 73%; tỷ lệ chi BHXH một lần là 98% và tỷ lệ chi TCTN là 99% (theo Quyết định số 305/QĐ-BHXH ngày 19/3/2024 của BHXH Việt Nam).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngày 24/4, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, TCTN.

Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện hiệu quả việc thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, TCTN và thực hiện quy trình chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. 

BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở, ban, ngành và các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương tuyên truyền đến từng người hưởng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tập trung vào nhóm người hưởng tiềm năng, người hưởng tại các đô thị lớn có cơ sở hạ tầng Ngân hàng đáp ứng tốt; cung cấp cho người hưởng mạng lưới Ngân hàng tại địa bàn để người hưởng lựa chọn theo nhu cầu.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm phối hợp với cơ quan BHXH và hệ thống Ngân hàng thường xuyên tuyên truyền, vận động người hưởng TCTN nhận qua tài khoản cá nhân, phối hợp vận động ngay khi lập hồ sơ hưởng, phấn đấu đạt 100% người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng mạng lưới ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ Ngân hàng; có cơ chế ưu đãi cho người nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân (giảm hoặc miễn phí mở thẻ, thanh toán hóa đơn, rút tiền mặt,…). 

Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH và Ngân hàng vận động, khuyến khích người hưởng các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân vào các kỳ chi trả, chuyển đổi hình thức từ nhận tiền mặt sang tài khoản cá nhân. Tăng cường quản lý chặt chẽ người hưởng qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm hạn chế việc báo giảm chậm, tránh lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH. 

Các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ BHXH, TCTN theo chủ trương của Chính phủ; tránh các hành vi đi ngược với chủ trương, đặc biệt là việc gây khó khăn trong đăng ký sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về việc sử dụng tiền mặt.

Việc chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản cá nhân mang lại nhiều lợi ích, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho người hưởng; đồng thời kết hợp xác minh, rà soát làm sạch dữ liệu người hưởng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần thực hiện tốt Đề án chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội.

Tính đến tháng 3/2024, An Giang hiện có 11.455 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân (ATM), đạt 69,16% trên tổng số người hưởng (trong đó, khu vực đô thị là 9.168 người, đạt 72,50% chỉ tiêu, năm 2024 là 73%). Chi trợ cấp BHXH một lần là 12.251 người, đạt 99,80% trên tổng số người hưởng (trong đó, khu vực đô thị là 5.643 người, đạt 99,56% chỉ tiêu, năm 2024 là 98%). Chi TCTN là 10.683 người, đạt 99,87% trên tổng số người hưởng (trong đó, khu vực đô thị là 5.028 người, đạt 99,80% chỉ tiêu, năm 2024 là 99%). Kết quả thực hiện chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua phương tiện không dùng tiền mặt cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Nguồn: Công văn số 501/UBND-KGVX ngày 24/4/2024
KN