Skip to main content

Chuyển đổi số - Bước ngoặt quan trọng của tỉnh An Giang

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Năm 2023 là một năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của tỉnh An Giang. Với sự nỗ lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ về chuyển đổi số, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng

Theo báo cáo, trong năm 2023 đã thành lập 887 Tổ công nghệ số cộng đồng với 6.517 thành viên tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Các Tổ công nghệ số này đã tích cực triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, dịch vụ số như Cổng Dịch vụ công, VNeID, các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, Sổ sức khỏe điện tử, ...

Về hạ tầng số, tỉnh đã đạt mục tiêu 100% trung tâm xã, phường, thị trấn có kết nối internet cáp quang tốc độ cao; 100% khu công nghiệp, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện được kết nối internet. Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng smartphone đạt 66,2% và tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cố định đạt 78,91%.

Trải nghiệm Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh An Giang

Trong công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đã đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình), với tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn lên tới 97%. Bên cạnh đó, 100% các cơ quan nhà nước trong tỉnh đã trao đổi văn bản điện tử và 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. Ngoài ra, tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động khác như: Tổ chức "Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số", phát triển Cổng thông tin du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng trên sàn thương mại điện tử, triển khai mô hình chợ 4.0 và "Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt". Công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân cũng được thực hiện quyết liệt, đạt 42,26% tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản.

Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, UBND tỉnh đã kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin hàng năm. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng được tập huấn về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu tại Hội nghị tổng kết chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện đề án 06/CP; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý cho biết: “Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Để triển khai có hiệu quả, tỉnh An Giang sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình 553/Ctr-UBND, Nghị quyết 01-NQ/TU, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành trung ương; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 90%; thực hiện đạt các chỉ tiêu về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số đạt từ 8-9% GRDP. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh; đảm bảo tắt sóng 2G và triển khai 5G theo lộ trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Triển khai đầy đủ nhiệm vụ, phương án về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin; bảo đảm 100% hệ thống thông tin phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Ưu tiên các nguồn lực cho chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án về chuyển đổi số, nhất là dự án về cải cách hành chính, Đề án 06 và Khu công nghệ thông tin tập trung. Tổ chức thực hiện có hiệu quả 19 nhiệm vụ chung và 11 nhiệm vụ cụ thể đã được phân công tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất giải pháp, phương án nhân rộng, nâng cao tỷ lệ chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh trong năm 2024…”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh: “Đây là những bước đi quan trọng để tỉnh An Giang trở thành địa phương tiên phong trong chuyển đổi số của cả nước. Tỉnh sẽ nỗ lực triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra”.

Năm 2024, tỉnh An Giang đề ra 39 nhiệm vụ, trong đó, có các giải pháp như: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Tổ chức chuỗi sự kiện Chuyển đổi số tỉnh năm 2024, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và điều kiện thực tế của tỉnh, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với mục đích, ý nghĩa, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024. Triển khai ứng dụng Nền tảng Trợ lý ảo thuộc 3 nhóm: Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức; Trợ lý ảo hỗ trợ rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Trợ lý ảo phục vụ người dân theo lộ trình từ thử nghiệm nội bộ đến thử nghiệm trong phạm vi hẹp và chính thức triển khai rộng rãi. Triển khai đào tạo nhân lực số trong cơ sở giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn địa phương… Đồng thời, đề ra 32 chỉ tiêu, trong đó, có các chỉ tiêu đạt 100% gồm: Dịch vụ công (đủ điều kiện) cung cấp trực tuyến toàn trình; Văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; Hồ sơ được số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công; Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; Hộ gia đình có địa chỉ số.

Tập huấn chuyển đổi số cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh

Các địa phương trong tỉnh ra quân tuyên truyền về Chuyển đổi số

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và định hướng chuyển đổi số năm 2024, tỉnh An Giang đang khẳng định vị thế tiên phong, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi cả nước. Hành trình chuyển đổi số của tỉnh An Giang chắc chắn sẽ tiếp tục ghi dấu những bước tiến đáng kể, để trở thành một “điểm sáng” trong lộ trình Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Việt Nam./.

Phan Hữu